Dette ble bygget i 1937.

Det er et toetasjers stabbur, med to inngangsdører. Rommene er inndelt uten mulighet for gjennomgang innendørs.
Stabburet ble brukt som lager til egenproduserte kjøtt produkter, og oppbevaring av andre typer gardsprodukter.
Første etasjene er inndelt i to rom hvor det ene ble kalt «kjøttbua» og det andre «melbua».
Fra 50-tallet ble stabburet tatt i bruk til oppbevaring og tørking av korn. Her ble det også oppbevart en del redskap som det var behov for å låse inn.
På 90-tallet ble jorda på garden leid bort. Da falt det bort en del behov som korntørking og oppbevaring av nødvendig redskap.
I dag benyttes Stabbursloftet som selskapslokale med plass til ca 35-40 personer.
Det er ikke innlagt vann i stabburet i dag, men dette håper vi å få til etter hvert.
1.mai 2014 åpnet vi vår gårdsbutikk med alpakkaprodukter på stabburet. Butikken heter Frøken Fiber og er søndagsåpen fra kl 12-16 eller etter avtale.