FRI FRAKT PÅ ALLE BESTILLINGER OVER 1500,-

Blogg

1800 – tallet

I 1808 oppståd det en grensefeide ved dagens bauta på Toverud. Sagnet sier at en svensk soldat på flukt falt i strid og ble tilslutt begravet ved den gamle asken på Killingmo. 

Ole Berg på Kjellingmo hadde sittet godt i det. Utenom det han hadde i garden, var det verdier i boet til 129 daler netto. I dette beløp var det ikke med en part boet mente å eie i Nord-Haneborg. For denne parten var nettopp til behandling av retten. Det var 3 hester på garden, 8 kyr og 5 kviger, 4 sauer og 4 griser.

Halvor Olsen Finstad brukte Kjellingmo i flere år før han tok over farsgarden Stor-Finstad. Da så Hans Olsens sønn Ole ble gammel nok til det, fikk han garden overlatt, han stod som bruker så lenge han levde. Sønnen Halvor ble bruker etter faren. I 1846 ble det tinglest kongeskjøte på den halvdel prestebordet hadde eid til da. Men da var garden delt mellom to av Halvor Killingmos sønner.

Vi skal legge merke til at det var to brukere på garden i 1723. 1865 og 1875. Skylden ble i 1723 foreslått forhøyet fra 10 til 15 lispund. I 1725 fikk Hans Arnesen Kjellingmo tildelt 1 tn. bygg som erstatning for skade som fienden hadde gjort på garden under krigen. Tienden i 166 ble betalt med 1/4 tn. blandkorn, 1 1/4 tn. havre, 1/12 tn. hartkorn, 1 mark lin og 8 merker ost. Garden hadde fått kvern etter 1757, den var skyldsatt, men likevel uten betydning, het det i 1773.

Så følger vi enkelte parter av garden videre. Ætten var og er den samme.

Kjellingmo nedre blir delt

Kjellingmo nedre, gnr 40 bnr 1, var den delen som Halvor Olsen beholdt selv etter at han hadde avgitt en halvdel til sønnen Amund i 1839. Stort sett var det den venstre delen som gikk fra som bnr 2. I den gamle stuebygningen på Kjellingmo nedre som stod opp til hovedveien mellom Aurskog og Blaker (nå Fv 171), ble det første møter av herredsstyre og formannskap i Aurskog holdt, og det var lenge at værelset som støtet ut mot veien og hagen var samlingsstedet for de kommunale møtene. I dette rommet ble også Aurskog Sparebank stiftet i 1864. Det var Halvor Killingmos sønn Hans som tok over bnr 1 og fikk kongeskjøte i 1884, og han ga fra seg i 1907 til sin sønn Nils.

Av den gamle dalerskyld fikk bnr 1 halvdelen med 2 daler 2 ort 15 skilling, ny mark 4,32. Noen mindre parter er nå gått fra med 5 øre i alt. På denne parten var det i 1875 2 hester (en under 3 år), 5 kyr, 4 ungnaut, 8 sauer og 2 griser. Det ble sodd 3/4 tn hvete, 1 tn rug, 2 tnr bygg, 15 tnr havre og 80 skålpund grasfrø, satt 5 tnr poteter, og litt jord ble brukt til rotvekster.

Kjellingmo nedre gnr 40 bnr 2 som i dag er Killingmo Gård er den halvpart av farsgarden som Amund Halvorsen Killingmo fikk skjøte på i 1838. Ved skylddelingen i 1840 fikk den halvdelen av den gamle dalerskyld. Etter skjøte i 1873 tok Hans Amundsen over garden. På gården vår var det i 1875 en besetning på 1 hest, 4 kyr, 2 ungdyr, 9 sauer og 2 griser. Det ble sådd 1/2 tn hvete, 1 tn rug, 2 tn bygg, 12 tnr havre og 70 skålpund grasfrø, satt 5 tnr potet og brukt 1/8 mål jord til rot vekster. Han solgte den i 1883 til svogeren Engebret Andreassen Berg, men alt året etter overdrog han den til Bolette Gulliksen f. Killingmo øvre som senere ble gift med Johan Hansen Borstad. 

I 1890 årene var det butikk i den gamle storstue med inngang fra nåvernede Fv 171.

I 1896 ble Urskog-Hølandsbanen «Tertitten» åpnet til Bjørkelangen. Etter at banen kom ble det poståpneri på Killingmo 01.01.1900. Banen gikk over gårdens eiendommen. Tertitten hadde sin siste tur i disse trakter 30 juni i 1960. 
Tertitten kjører i dag fra Sørumsand til Fossum og er Norges minste jernbane. Les mer….
Høsten 1967 kom kompensasjonsveien for at Urskog-Hølands banen (Tertitten) ble lagt ned til Fetsund Bru. Den nye veien gikk fra Aurskog til Fetsund Bru.I dag jobber stiftelsen Aurskogbanen for ny smalsporet trase gjennom Aurskog, og i denne forbindelse er det lagt en stubb med linje på tunet vårt. Når vi har “Åpen Gård” noen ganger i året, kan du være heldig å prøvekjøre en dressin på Killingmo-tunet, og kanskje, hvis du er ekstra heldig, vil du høre konduktøren blåse i fløyta eller blafre med linjeflagget sitt!

Kilder

Aurskog og Blaker av Eyvind Lillevold, Killingmo og Aurskog og Ætten derfra K.G. Killingmo, Brit Jespersen og Kari-Anne og Geir Ellingsen

Dele med

Legg igjen en kommentar

Begynn å skrive, og trykk på Enter for å søke

Handlekurv

Du har ingen produkter i handlekurven.